:: Specialitet

Någon särskild specialitet har jag inte utan jag tar på mig i stort sett det mesta inom branschen och min ambition är att bedriva en verksamhet som erbjuder hög kvalitet med personlig service.

Detta grundar jag på en god utbildning inom många områden samt att jag ständigt uppdaterar mig med diverse kurser inom branschen.