:: Mina Tjänster

Jag har god erfarenhet av allt ifrån vitvaru-service, hushålls-el till installationer felsökning och servicearbeten på bygdens större industrier, butiker och fastigheter. Jag har även haft förmånen att få deltaga vid renoveringar av några stora vattenkraftverk vilket har givit mig insikt i vikten av hög noggrannhet samt god dokumentation när det gäller driftsäkerhet och el-säkerhet.

Jag sysslar i första hand med vanliga installationer och service arbeten men som landsbygds elektriker måste man vara tusenkonstnär så det blir även en del larm och datanätverk m.m.

Dokumentation av el-anläggningar är en viktig bit där jag satsat på en väl fungerande autocad-station samt en del andra programvaror för kabelberäkningar, el-föreskrifter m.m.

En annan viktig bit är provning av installationer innan spännings sättning där jag använder eurotest, ett instrument som både testar och dokumenterar anläggninen på samma gång.

Vad det gäller det geografiska området så tar jag på mig arbeten i hela Bergs Kommun men som marknaden ser ut idag befinner jag mig mest i Svenstaviks området.